Τα Παραμύθια και τα θετικά πρότυπα συμπεριφοράς στα παιδιά

Μάι 11, 2022 | Uncategorized

Είναι γνωστό ότι τα παραμύθια βοηθούν θετικά στην γνωστική , γλωσσική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών ! Πώς όμως τα παραμύθια μπορούν να βοηθήσουν στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και στην δημιουργία θετικών προτύπων συμπεριφοράς ; “Τα παραμύθια παρέχουν έναν μοναδικό τρόπο για τα παιδιά να γνωρίσουν τα διλήμματα της εσωτερικής τους ζωής” και αποτελούν ένα ‘’ασφαλές’’ μεταβατικό χώρο ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική πραγματικότητα. Το παιδί ταυτίζεται με τους ήρωες και μέσα από αυτήν την ταύτιση ζει τις συναισθηματικές καταστάσεις των χαρακτήρων. Το παιδί βιώνει ένα φάσμα συναισθημάτων όπως χαρά, αγωνία, απογοήτευση, λύτρωση, διαδικασία που το βοηθάει να κατανοήσει και να ονοματίσει τα συναισθήματά του. Έτσι, μέσα από τους ήρωες, διδάσκεται κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές και μοντέλα συμπεριφορών. Παράλληλα, οι λύσεις που βρίσκουν οι ήρωές του, αποτελούν πρότυπα μίμησης για να αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα. Το παιδί μαθαίνει την ύπαρξη του καλού και του κακού, την έννοια της τιμωρίας και της επιβράβευσης, του δίκαιου και του άδικου, της δύναμης , της αδυναμίας και μαθαίνει για σημαντικές αξίες όπως η ειλικρίνεια και ο σεβασμός . Τα τελευταία χρόνια η συμβολή των παραμυθιών στην ανάπτυξη θετικών προτύπων συμπεριφοράς ενισχύεται μέσα από τα προσωποποιημένα παραμύθια όπου το ίδιο το παιδί γίνεται πρωταγωνιστής του δικού του παραμυθιού με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ευκολότερα η διαδικασία ταύτισης . Όπως στο Παραμύθι με Όνομα