Η συμβολή του παραμυθιού στην ανάπτυξη του παιδιού είναι μεγάλη, πολλαπλή και ανεκτίμητη. Μέσα από το παραμύθι το παιδί μπορεί να ωριμάσει συναισθηματικά, να αναπτύξει κάποιους κώδικες κοινωνικής συμπεριφοράς, να αναπτυχτεί προσωπικά, να αποκτήσει γνώσεις και...